<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=dRY3l1aIF5y3fn" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
  • wszlanta@poczta.onet.pl
  • 48 502 613 406

Apel o wsparcie

Apel o wsparcie finansowe dla Fundacji

Szanowni Państwo,

Dla boleśnie doświadczonej przez historię XX. wieku mniejszości regionalnej, dziś zbyt małej i rozproszonej, by czytelnie zdołała w wystarczającym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym deklarowana równość praw i tak oznacza przegraną tej mniejszości. Dla zachowania ciągłości swego istnienia oraz przekazania swej etnicznej tożsamości mniejszość ta potrzebuje wsparcia w wyrównywaniu możliwości awansu wobec dysproporcji szans w stosunku do otaczającej ją większości; przede wszystkim przez pomoc w korzystaniu z edukacji.

W tym celu Jan Krynicki aktem notarialnym utworzył ogólnopolską Łemkowską Fundację Oświatową, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem 0000225293. Fundator przeznaczył na materialną pomoc dla zachowującej tożsamość przodków, dobrze uczącej się i studiującej a niezamożnej młodzieży łemkowskiej kwotę 240 000 zł. Od 21 lipca 2005 r. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Jej działalność oparta jest na pracy społecznej. Stypendystami są uczniowie szkół średnich i studenci.

Istnieją również możliwości udziału Państwa w podjętym dziele.

Przekazując 1% podatku

bez ponoszenia wydatku.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym za 2017 rok przeznaczyć 1% podatku dla Łemkowskiej Fundacji Oświatowej. Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:

  1. w pozycji 137 formularza - nasz nr KRS: 0000225293,
  2. w pozycji 138 formularza - wyliczoną kwotę 1% podatku należnego za 2017 rok, jaką chce się przeznaczyć dla Łemkowskiej Fundacji Oświatowej imienia Jana Krynickiego, zaokrągloną W DÓŁ do pełnych dziesiątek groszy.

Wzór:

1% podatku mogą przekazać:

  • ryczałtowcy – PIT 28,
  • przedsiębiorcy – PIT 36,
  • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
  • pracownicy – PIT 37,
  • gracze giełdowi – PIT 38,
  • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Urząd Skarbowy przekaże tą kwotę (pomniejszoną o koszty przelewu bankowego) na rachunek bankowy Fundacji, najpóźniej do końca sierpnia 2018 r.

W każdej chwili można też wesprzeć naszą Fundaję pomocą finansową.

Przekazując darowiznę pieniężną

na nasze konto: Bank PEKAO S.A. Oddział Gorlice, ul. Jagiełły 4
86 1240 5110 1111 0000 5210 2844

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej Fundacji pomocą finansową lub materialną. Z góry dziękujemy za przychylność.

Prezes Zarządu:
Wacław Szlanta