<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=dRY3l1aIF5y3fn" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
  • wszlanta@poczta.onet.pl
  • 48 502 613 406

O nas

Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego

Organizacja Pożytku Publicznego | KRS: 0000225293

Dla boleśnie doświadczonej przez historię XX. wieku mniejszości regionalnej, dziś zbyt małej i rozproszonej, by czytelnie i w wystarczającym stopniu zdołała uczestniczyć w życiu społecznym, nominalna równość praw i tak oznacza jej przegraną. Dla zachowania ciągłości swego istnienia oraz przekazania swej etnicznej tożsamości mniejszość ta potrzebuje wsparcia w wyrównywaniu możliwości awansu wobec dysproporcji szans w stosunku do otaczającej większości; przede wszystkim przez pomoc w korzystaniu z edukacji.

W tym celu we wrześniu 2004 r. Jan Krynicki aktem notarialnym ustanowił ogólnopolską Łemkowską Fundację Oświatową jego imienia, zarejestrowaną 19.01.2005 r. przez Sąd Rejonowy. Fundator ustanowił ją w celu udzielania pomocy pracowitej, dobrze uczącej się i studiującej a niezamożnej młodzieży łemkowskiej, zachowującej tożsamość przodków, obrządek i mowę. Od lipca 2005 r. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Jej funkcjonowanie oparte jest na pracy społecznej. Stypendystami są uczniowie szkół średnich i studenci.

Nasze DANE:
Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego
ul. Hallera 20 m. 19
38-300 GORLICE
woj. malopolskie
Tel.: 502 613 406
e-mail: wszlanta@poczta.onet.pl
www: lemkoeducationfound.republika.pl
KRS: 0000225293
NIP: 738-19-91-177
REGON: 492962321
Nr konta: Bank PEKAO S.A. Oddział Gorlice, ul. Jagiełły 4
86 1240 5110 1111 0000 5210 2844
Organy Fundacji
Rada Fundacji
Andrzej Klimasz - przewodniczący
Józef Wójtowicz - z-ca przweodniczącego
Stefan Tacyn - sekretarz
Stefan Hładyk - członek
Roman Karpiak - członek
Zarząd Fundacji
Wacław Szlanta - prezes
Wiktoria Hojsak - członek
Janina Maliniak - członek
Stypendyści ŁEMKOWSKIEJ FUNDACKI OŚWIATOWEJ im. Jana Krynickiego (PDF - 191 KB)